หนังสือปกทอง “60 ล้านดวงใจถวายพ่อ”

ไปรษณีย์ไทย รับเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือปกทอง “60 ล้านดวงใจถวายพ่อ” ให้แก่ โครงการ สมเด็จพ่อผู้สร้าง เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพถ่ายในแง่มุมต่าง ๆ สะท้อนถึงความจงรักภักดี เทิดทูน และศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ปวงชนชาวไทยมีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันเป็นผลงานของ อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง ช่างภาพชั้นนำของเมืองไทยและในระดับสากล ซึ่งได้รวบรวมและเก็บบันทึกภาพความประทับใจครั้งนี้

ผู้สนใจหาซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 300 แห่งทั่วประเทศ ในราคา 999 บาท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จัดพิมพ์เพียง 50,000 เล่มเท่านั้น ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1545 หรือ ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 0 2831 3095