เอสโกลงนามสัญญางานตรวจสอบโรงไฟฟ้าแห่งใหม่

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ เอสโก้ ในเครือบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญากับบริษัท วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อินดัสเตรียลเทอร์บายน์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการให้บริการงานตรวจสอบและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 2 แห่งในเครือโกลว์ (Glow Group) ได้แก่ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด นาน 2 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2551 รวมมูลค่าประมาณ 59,000,000 บาท โดยมีนายวิศิษฎ์ อัครวิเนค (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก้) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการงานด้านเดินเครื่อง บำรุงรักษาวิศวกรรม และก่อสร้าง แก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงาน ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

จากภาพ
นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ
เอ็กโก

นายรัษฎา ผ่องแผ้ว (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ เอสโก้

นายวัชรพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจวิศวกรรมและพลังงาน
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ เอสโก้

มร.โทนี่ เบียดสเลย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ของ วู้ด กรุ๊ป

นายพิชิต ติยะวุฒิโรจน์ (ซ้าย) กรรมการ บริษัท วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อินดัสเตรียลเทอร์บาย (ประเทศไทย) จำกัด