อีเอ็มซีรุกขยายบริการรักษาความปลอดภัย เตรียมพร้อมรองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น (NYSE:EMC) ผู้นำระดับโลกด้านการนำเสนอโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ขยายบริการที่มุ่งเน้นข้อมูล เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถคุ้มครองข้อมูลสำคัญ ลดความเสี่ยง และปรับปรุงขีดความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริการใหม่ 3 บริการที่เพิ่งเปิดตัวในวันนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถคัดแยกประเภทของข้อมูลโดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ รวมทั้งรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสำคัญๆ ขององค์กร และบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบความปลอดภัย โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ในปัจจุบันผู้ใช้และข้อมูลมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้แนวทางใหม่ในการรักษาความปลอดภัย นั่นคือ การรักษาความปลอดภัยโดยมุ่งเน้นข้อมูล (Information-Centric Security) ซึ่งมุ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเคลื่อนย้ายไปที่ใด พร้อมทั้งเชื่อมโยงการรักษาความปลอดภัยเข้ากับข้อมูลและบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นโดยตรง อีเอ็มซีนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไว้ที่ใด และช่วยให้แน่ใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมขององค์กรได้ตลอดเวลา และช่วยให้ลูกค้าสามารถเก็บรวบรวม เชื่อมโยง และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นข้อมูล

“องค์กรธุรกิจทั่วโลกตระหนักว่าข้อมูลนอกจากจะเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากได้อีกด้วย” ดร. ธัชพล โปษยานนท์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย บริษัท อีเอ็มซี อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยโซลูชั่นและบริการด้านความปลอดภัยของอีเอ็มซี เรากำลังปรับเปลี่ยนโฟกัสด้านการรักษาความปลอดภัย โดยแทนที่จะคุ้มครองเฉพาะส่วนรอบนอกของเครือข่ายเท่านั้น เราก็เพิ่มเติมการคุ้มครองข้อมูลและบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนั้น เรานำเสนอบริการที่หลากหลายด้านการรักษาความปลอดภัยโดยมุ่งเน้นข้อมูล เพื่อให้ลูกค้าสามารถคุ้มครองข้อมูลตามระดับที่เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างแท้จริง”

บริการใหม่ของอาร์เอสเอที่ได้รับการเปิดตัวในวันนี้ โดยอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจบริการของอีเอ็มซี ได้แก่:

บริการคัดแยกประเภทเพื่อคุ้มครองข้อมูล (Classification for Information Security) เป็นบริการให้คำปรึกษาที่จำแนกระดับของข้อมูลสำคัญๆ ในสภาพแวดล้อมของลูกค้า และกำหนดระดับการคุ้มครองข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้านธุรกิจ โดยอาศัยเครื่องมือของอีเอ็มซีในการสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ลักษณะของข้อมูล บริการดังกล่าวจะคัดแยกข้อมูลตามระดับความสำคัญในด้านความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอนของวงจรการใช้งานของข้อมูล เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองมากจนเกินไปสำหรับข้อมูลที่ไม่มีความสำคัญ

บริการออกแบบและปรับใช้การเข้ารหัสสตอเรจ (Design and Implementation for Storage Encryption) เป็นบริการที่นำเสนอโซลูชั่นการเข้ารหัสข้อมูลแบบครบวงจร เพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เก็บไว้ในเทปแบ็คอัพ, สตอเรจแอเรย์ที่ใช้ไฟเบอร์แชนเนล หรือในสภาพแวดล้อมเครือข่าย IP อย่างเหมาะสม ด้วยอุปกรณ์การเข้ารหัสจากคู่ค้า EMC Select Partners ทำให้บริการดังกล่าวสามารถนำเสนอโซลูชั่นการเข้ารหัสโดยใช้อุปกรณ์ พร้อมการจัดการคีย์ ซึ่งผนวกรวมเข้ากับระบบสตอเรจของลูกค้าได้อย่างกลมกลืน บริการออกแบบและปรับใช้นี้ช่วยเสริมสร้างโซลูชั่นและบริการด้านการเข้ารหัสฐานข้อมูลและแอพพลิเคชั่นจากอาร์เอสเอ ทั้งยังช่วยในการปกป้องข้อมูลลับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล และการลดความยุ่งยากซับซ้อนในการเข้ารหัสและการจัดการข้อมูล

บริการออกแบบและปรับใช้สำหรับการจัดการข้อมูลความปลอดภัย (Design and Implementation for Security Information Management) จัดหาระบบเก็บรวบรวม จัดการ รายงาน วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลอย่างครบวงจร รวมถึงข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย บริการนี้ผนวกรวมอุปกรณ์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ RSA enVision และโซลูชั่นสตอเรจบนเครือข่ายในตระกูล EMC Centera และ EMC Celerra เข้ากับสภาพแวดล้อมของลูกค้า เพื่อช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลความปลอดภัยและเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสอดคล้องตามนโยบายด้านความปลอดภัย และลดภาระในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

“องค์กรชั้นนำตระหนักว่าธุรกิจในปัจจุบันต้องการกลยุทธ์ที่ครบวงจรในการปกป้องข้อมูลสำคัญและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” ดร. ธัชพล กล่าวเสริม “เรานำเสนอบริการมากมายด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในเรื่องความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าประเมินความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูล ไปจนถึงการกำหนดสถาปัตยกรรม การออกแบบ การปรับใช้ การฝึกอบรม และบริการสนับสนุน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของอีเอ็มซีช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ ทางด้านธุรกิจ เพราะลูกค้ามั่นใจว่าทรัพยากรข้อมูลของตนเองได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย”

“บริการใหม่ๆ ของอีเอ็มซีสำหรับการเข้ารหัสข้อมูล การคัดแยกประเภทของข้อมูล และการจัดการข้อมูลความปลอดภัย จะช่วยให้ลูกค้าสามารถคุ้มครองข้อมูลได้ตลอดวงจรการใช้งาน ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย และปรับใช้กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยโดยมุ่งเน้นข้อมูล” มร. สตีฟ นอรัล นักวิเคราะห์อาวุโสของ Taneja Group กล่าว “อีเอ็มซีและอาร์เอสเอกำลังดำเนินกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้ลูกค้าคุ้มครองข้อมูลโดยตรง ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไว้ที่ใด หรือมีการรับส่งข้อมูลในลักษณะใด พร้อมทั้งนำเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการควบคุมและตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวด”

กลุ่มธุรกิจบริการของอีเอ็มซี (EMC Global Services) ช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากกลยุทธ์ทางด้านข้อมูล โดยบุคลากรที่มีความชำนาญกว่า 10,000 คนจะให้บริการด้านการให้คำปรึกษา การปรับใช้ การผนวกรวม การแก้ไขปัญหา การฝึกอบรม การบริหารจัดการ และบริการสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของอาร์เอสเอ และโครงการที่เกี่ยวข้อง มีอยู่ที่ www.rsa.com/rsaconference2007/นอกจากนี้ จะมีการจัดแสดงโซลูชั่นที่มุ่งเน้นข้อมูลของอาร์เอสเอที่บูธ 1316 ในการประชุม RSA Conference 2007 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง กุมภาพันธ์ 2550 ที่ศูนย์ Moscone Center ในนครซานฟรานซิสโก

เกี่ยวกับอาร์เอสเอ ซีเคียวริตี้
อาร์เอสเอ ซีเคียวริตี้(RSA) กลุ่มธุรกิจการรักษาความปลอดภัยของอีเอ็มซี เป็นผู้นำด้านการจัดหาโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยสำหรับการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้องค์กรชั้นนำระดับโลกประสบความสำเร็จ โดยช่วยแก้ไขปัญหาท้าทายที่ซับซ้อนและมีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการรักษาความปลอดภัย แนวทางการรักษาความปลอดภัยโดยมุ่งเน้นข้อมูลของอาร์เอสเอช่วยรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์และความลับของข้อมูลตลอดอายุการใช้งานของข้อมูลนั้นๆ ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังที่ใด ไม่ว่าใครจะเข้าถึงข้อมูลนั้น หรือข้อมูลถูกใช้งานอย่างไร

อาร์เอสเอนำเสนอโซลูชั่นระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมในการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ (Identity) และการควบคุมการเข้าถึง การเข้ารหัสและการจัดการคีย์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการข้อมูลความปลอดภัย และการป้องกันการปลอมแปลง โซลูชั่นเหล่านี้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้หลายล้านราย รวมถึงธุรกรรมที่ผู้ใช้เหล่านี้ดำเนินการ และข้อมูลที่สร้างขึ้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.RSA.com และ www.EMC.com