เอสจีเอส ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดสัมมนา “ระบบมาตรฐานเพื่อเครื่องมือแพทย์สำหรับการส่งออกที่มีประสิทธิภาพ”

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการให้การรับรอง ISO 13485:2003 & CE Mark ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อผู้ประกอบการหรือกลุ่มบริษัทธุรกิจด้านเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการส่งออก จัดงานสัมมนาเรื่อง “ระบบมาตรฐานเพื่อเครื่องมือแพทย์สำหรับการส่งออกที่มีประสิทธิภาพ’ โดยในการนี้ได้รับ เกรียติจาก ภก.พงศธร วิทยพิบูลย์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ เป็นผู้บรรยายพิเศษ ซึ่งในงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ร่วมฟังสัมมนาจำนวนมาก

เกี่ยวกับเอสจีเอส
กลุ่มบริษัทเอสจีเอส เป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่มีนวัตกรรมทันสมัยในการให้บริการด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ บริษัทเอสจีเอส ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2421 และได้รับการยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานระดับสากลในด้านคุณภาพและความซื่อสัตย์ ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 42,000 คน บริษัทเอสจีเอส ได้ขยายเครือข่ายสำนักงานและห้องปฏิบัติการกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก