เอสจีเอสเปิดคอร์สอบรมความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบ ความคงทนของสีในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ The Society of Dyers and Colourists (SDC UK) จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบความคงทนของสีในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 2 รอบ รอบแรกในวันที่ 24-25 เมษายน 2551 และ รอบที่สองในวันที่ 4-5 กันยายน 2551 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เอสจีเอส พระราม 3 ซอย 59

คอร์สอบรมพิเศษนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ Appreciation Certificate และ Competence Certificate เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของผู้เข้าอบรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มาตรฐานการตรวจสอบ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ โดยนักวิทยาศาตร์ผู้เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี คุณมะลิ จัตวงศ์ ผู้จัดการแผนก Soft Line Laboratory บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับผู้เข้าอบรมและการผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก The Society of Dyers and Colourists (SDC UK) ซึ่งเป็นสถาบันที่ดำเนินงานด้านการออกมาตรฐานการทดสอบของประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณปราณี ปทุมวัน และคุณปิยาภรณ์ สุวรรณนิตย์ โทรศัพท์ 02 – 683 – 0541 ต่อ 2148, 2136