มูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG Foundation) ส่งสารถึงเด็กๆ ต้อนรับเทศกาลวันหนังสือเด็กแห่งชาติ

มูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG Foundation) ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน เปิดตัวโปสเตอร์วันหนังสือเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550 พร้อมคำขวัญ “หนังสือคือเพื่อน” (My book, My Friend) ศิลปินผู้วาดคืออาจารย์ ปรีดา ปัญญาจันทร์ โดยภาพ “ช้าง” เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ใจดี ที่กำลังอ่านหนังสือให้เด็กๆฟัง ซึ่งดูแล้วอบอุ่น นอกจากนี้ ยังสื่อถึงมิตรภาพ และความเป็น “เพื่อน”

การจัดพิมพ์โปสเตอร์วันหนังสือเด็กแห่งชาติ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือของมูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG Foundation) เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนตั้งแต่เด็ก จึงสร้างโอกาสและสนับสนุนในเด็กได้พัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในอนาคต สำหรับผู้สนใจนำโปสเตอร์ไปเผยแพร่ สามารถติดต่อขอรับได้ที่มูลนิธิซิเมนต์ไทย 02-586-2546