ฟูจิตสึสร้างสัมพันธ์คู่ค้า จัดงาน Partner Executive Day

บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนา Partner Executive Day ต้อนรับผู้บริหารบริษัทคู่ค้าและตัวแทนจำหน่ายขึ้น ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสนบีช จังหวัดชลบุรี เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีและสินค้า อาทิ เช่น พรินท์เตอร์ สแกนเนอร์ เซิร์ฟเวอร์ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
จากภาพ : นายโยชิโอกะ โชอิชิโร ประธานบริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับพันธมิตรของบริษัทฯ