เทสามหมื่นล้านปิดดีลหุ้นหัวเหว่ย ทรีคอมยึดเบ็ดเสร็จบริษัทร่วมทุน

บริษัท ทรีคอม คอร์ปอเรชั่น (NASDAQ: COMS) ประกาศการประสบความสำเร็จอย่างเป็นทางการในการเข้าถือครองหุ้นจำนวน 49 เปอร์เซ็นต์ ของบริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยีส์ จำกัด ในส่วนกิจการร่วมทุน ของบริษัทร่วมทุน หัวเหว่ย-ทรีคอม จำกัด มูลค่า 882 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 30,870 ล้านบาท) ทำให้ปัจจุบัน ทรีคอมได้ถือครองหุ้นทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในประเทศจีนดังกล่าวนี้แล้ว ทรีคอมได้ใช้เงินสดประมาณ 470 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 16,450 ล้านบาท) จากบัญชีงบดุล และประมาณ 430 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 15,050 ล้านบาท) จากเงินกู้ธนาคารที่มีหลักประกันและสิทธิดีกว่า เพื่อมาจ่ายเป็นค่าหุ้น ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของข้อตกลงในครั้งนี้

“จากการถือครองหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ในบริษัทร่วมทุน หัวเหว่ย-ทรีคอม จำกัด นับเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ทรีคอมสามารถเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวและเพิ่มความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำทางเทคโนโลยีระดับโลก” มร. เอ็ดการ์ มาสรี ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีคอม กล่าว “จากการซื้อขายหุ้นที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันเราสามารถมุ่งมั่นและทุ่มเทความตั้งใจทั้งหมดของเราไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพทางการขายและการตลาดในเอเชีย แปซิฟิก พัฒนาการดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทดังกล่าวต่อไป”

ทรีคอมประสบความสำเร็จในการได้สิทธิเข้าซื้อหุ้นในส่วนดังกล่าวของบริษัทร่วมทุน หัวเหว่ย-ทรีคอม จำกัด โดยผ่านขั้นตอนการประมูล ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 และผ่านการอนุมัติในชั้นสุดท้ายจากจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 22 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ทีมผู้บริหารของบริษัทร่วมทุน หัวเหว่ย-ทรีคอม จำกัด ยังได้เซ็นสัญญาการทำงานเป็นเวลาสองปี ซึ่งมีผลนับจากวันที่การตกลงซื้อขายหุ้นนี้สำเร็จอย่างเป็นทางการ นอกจากนั้นในสัญญายังระบุถึงการจ่ายเงินโบนัสที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานซึ่งตั้งเป้าไว้สูงตามประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินในอนาคตของบริษัท และผลตอบแทนชั้นเลิศอื่นๆ

เกี่ยวกับทรีคอม คอร์ปอเรชัน
ทรีคอม คอร์ปอเรชัน เป็นผู้นำในโซลูชั่นระบบเครือข่ายเสียงและข้อมูลที่มีความปลอดภัยสำหรับองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ทรีคอมนำเสนอนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายภายใต้การจำหน่าย การให้บริการ และการสนับสนุนแก่ลูกค้าในระดับโลก นับเป็นผู้นำเสนอความคุ้มค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้าอย่างแท้จริง และการผนวกกิจการทิปปิงพอยท์มาเป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจของทรีคอม ส่งผลให้ทรีคอมกลายเป็นผู้นำในระบบป้องกันการบุกรุกบนเครือข่าย ที่นำเสนอแอพพลิเคชั่นในเชิงลึก โครงสร้างพื้นฐานและประสิทธิภาพด้านการป้องกันให้กับองค์กรขนาดใหญ่ สำนักงานภาครัฐ ผู้ให้บริการ และกลุ่มสถาบัน การศึกษาและทรีคอมยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท หัวเหว่ย-ทรีคอม จำกัด (H3C) และในวันที่ 22 มีนาคม 2550 ทรีคอมได้ประกาศว่าบริษัทฯได้รับการอนุมัติจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการถือครองหุ้น 49 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือของบริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยีส์ จำกัด ในส่วนของบริษัทร่วมทุน หัวเหว่ย-ทรีคอม จำกัด และได้ถือครองสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ รอการส่งมอบธรรมเนียมการปิดบริษัทร่วมทุน หัวเหว่ย-ทรีคอม จำกัด ได้นำมาซึ่งความคิดริเริ่มของการพัฒนาด้านการผลิตที่คุ้มค่า และประกาศความเป็นเจ้าตลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.3com.com หรือเว็บไซต์สำหรับผู้สื่อข่าวที่ www.3com.com/pressbox