เครือซิเมนต์ไทย มอบถังเก็บน้ำ 2,000 ใบ มูลค่า 20 ล้านบาท ช่วยเหลือจังหวัดที่ประสบภัยแล้ง

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) มอบถังเก็บน้ำจำนวน 2,000 ใบ มูลค่า 20 ล้านบาท ให้พงษ์โพยม วาศภูติ (ที่ 4 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในโครงการ “เครือซิเมนต์ไทย (SCG) ช่วยภัยแล้ง” โดยมูลนิธิเครือซิเมนต์ไทย เพื่อไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งประสบภัยแล้งพร้อมร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกถังเก็บน้ำ 100 ใบ เดินหน้าสู่สระบุรีเป็นจังหวัดแรก โดยมีอนุชา โมกขะเวส (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และคณะกรรมการมูลนิธิเครือซิเมนต์ไทย ร่วมในพิธี

การมอบถังเก็บน้ำให้กับชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ทั่วประเทศเป็นกิจกรรมที่ SCG ได้ดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 รวมจำนวนถังเก็บน้ำที่มอบให้ทั้งสิ้น 6,000 ถัง มูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งการบริจาคสิงของหรือทุนทรัพย์แก่ผู้เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ เป็นกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ของ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) ที่ปฏิบัติต่อเนื่องสม่ำเสมอมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นเสมอมา