ธนาคารกสิกรไทยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินฝาก พร้อมออกตั๋วบีอีให้ผลตอบแทนสูงเป็นทางเลือกแก่ลูกค้า

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงอีก 0.25% ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ลดเหลือ 7.25% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลดเหลือ 7.50% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าย่อยชั้นดี (MRR) ลดเหลือ 7.75%

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ปรับลดลง 0.25-0.50% โดยวงเงินฝากน้อยกว่า 1 ล้านบาท เป็น 2.75% วงเงินฝาก ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 3 ล้านบาท สำหรับบุคคลธรรมดา เป็น 3.00% สำหรับนิติบุคคล เป็น 2.75% วงเงินฝากตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป เป็น 3.00% ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน 36 เดือน เงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือนลดลง 0.50% เป็น 3.00% และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับนิติบุคคลพิเศษ ลดลง 0.25-0.50% ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ธนาคารได้ออกตั๋วแลกเงินกสิกรไทย อายุ 3 และ 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 3.375% ต่อปี ซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกในการออมเงินและการลงทุนให้แก่ลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น โดยจะเปิดขายที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 พฤษภาคมนี้