“พี แอนด์ จี บิวตี้” นำทัพบุกตลาดแฟชั่นโลก ร่วมสนับสนุนงาน “มิลาน แฟชั่น วีค 2007”

คุณเมธี จารุมณีโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์ความงามระดับโลก เข้าร่วมเป็นตัวแทน พี แอนด์ จี บิวตี้ แห่งประเทศไทย ร่วมงาน มิลาน แฟชั่น วีค 2007 ในฐานะผู้สนับสนุนด้านความงามและเส้นผมอย่างเป็นทางการ โดยภายในงานได้จัดให้มีการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี ของผลิตภัณฑ์แพนทีนอย่างยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังประกาศให้ มร.แซม แมคไนท์ เป็นทูตความงามด้านเส้นผมระดับโลก ของผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมแพนทีน โปร-วี เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันด้วย โดยได้รับเกียรติจากบรรณาธิการด้านความงามชื่อดัง อาทิ สุคนธ์ สีมารัตนกุล, ปนุ สมบัติยานุชิต และอานันท์ทวีป ชยางกูร ณ อยุธยา เข้าร่วมงาน

(ในภาพ) จากซ้าย เมธี จารุมณีโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร บริษัท พีแอนด์จี ประเทศไทย, ปนุ สมบัติยานุชิต บรรณาธิการความงาม นิตยสารอิมเมจ, แซม แมคไนท์ ทูตความงามด้านเส้นผมระดับโลก จากแพนทีน, สุคนธ์ สีมารัตนกุล บรรณาธิการอำนวยการ นิตยสาร VOLUME และอานันท์ทวีป ชยางกูร ณ อยุธยา บรรณาธิการฝ่ายสังคม/แฟชั่น นิตยสาร Hi!