พีเอสที ชี้ตลาดกำจัดปลวกครึ่งปีหลังแข่งดุ เตือนผู้บริโภคระวังสารเคมีด้อยคุณภาพ

พี เอส ที โฮมเซอร์วิส ผู้ให้บริการป้องกันและกำจัดปลวกมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ชี้ตลาดกำจัดปลวกครึ่งปีหลังแข่งดุ เตือนผู้บริโภคระวังผู้ประกอบการเอาเปรียบ ผสมสารเคมีน้อย ทำให้ยาด้อยคุณภาพ แนะนำให้เลือกผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้

นายประสาร แสงกระจ่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี เอส ที โฮมเซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวเติบโตตามชานเมือง และหัวเมืองใหญ่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ธุรกิจป้องกันและกำจัดปลวกพลอยเติบโต และขยายตัวตามเช่นกัน จึงมีผู้ประกอบการในตลาดเป็นจำนวนมาก คาดว่าตลาดกำจัดปลวกครึ่งปีหลังนี้จะมีการแข่งขันที่เข้มข้นกว่าครึ่งปีแรก ด้วยการใช้กลยุทธ์การตลาดในแบบต่างๆ มากระตุ้นยอดขาย ในภาวะการแข่งขันเช่นนี้ พี เอส ที ขอเตือนผู้บริโภคให้ระวังผู้ประกอบการเอาเปรียบ ด้วยการผสมสารเคมีไม่ได้ตามอัตราส่วน คือผสมน้อยกว่าเกณฑ์ ทำให้สารเคมีด้อยคุณภาพในการกำจัด ปลวกเกิดการดื้อยา และมีอายุการคุ้มกันที่สั้นลง เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค พี เอส ที ขอแนะนำหลักการเลือกผู้ประกอบการ ดังนี้ คือ ต้องเป็นผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้ เปิดกิจการมายาวนาน มีนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถด้านแมลงและสารเคมีโดยเฉพาะ ผ่านการอบรมผู้ควบคุมใช้วัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนหรือสาธารณสุข ราคาเหมาะสมไม่ถูกหรือแพงเกินไป และที่สำคัญมีการรับประกันหลังงาน

“ พี เอส ที ให้บริการป้องกันและกำจัดปลวกมายาวนาน โดยยึดหลักการทำงานที่มีคุณภาพ และบริการหลังการขายที่ดีสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค บริษัทจึงพยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศเข้ามาใช้ เพื่อให้สามารถให้บริการป้องกันและกำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องสแกนปลวก เครื่องอัดน้ำยาแบบดรายโฟม รวมถึงการเลือกใช้แต่สารเคมีที่ได้รับมาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ แต่ยังคงคิดอัตราค่าบริการที่ไม่แตกต่างจากท้องตลาด ” นายประสาร กล่าว