กสิกรไทยสร้างมิติใหม่การค้าข้ามชาติ Trade Innovatio

กสิกรไทยพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่การค้าข้ามชาติ เปิดตัว Trade Innovation มาตรฐานอนาคตของการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่รวมเอาระบบเทคโนโลยีไฮเทครูปแบบ Integrated Service ผ่าน 3 ช่องทางบริการ ตั้งเป้าเป็นผู้นำให้บริการที่ดีที่สุดด้านการค้าระหว่างประเทศ มีส่วนแบ่งตลาด 25% ใน 3 ปี

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้พัฒนาการให้บริการสำหรับลูกค้านำเข้าและส่งออกใหม่หมด จากเดิมที่ลูกค้าต้องวุ่นวายกับการจัดการด้านเอกสาร ต้องทำธุรกรรมหลายจุด ในขณะที่จุดให้บริการด้านธุรกิจต่างประเทศมีจำกัด ระยะเวลาในการทำ ธุรกรรมนาน หรือบางครั้งก็ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้ รวมทั้งภาวะความเสี่ยงจากประเทศคู่ค้า และอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

ดังนั้นธนาคารกสิกรไทย จึงได้พัฒนาโครงการ Trade Innovation ซึ่งจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยจะเป็นการผสมผสานระหว่างการให้บริการของ ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ทำให้ธนาคารกสิกรไทย มีความก้าวหน้าของการให้บริการเทียบเท่าธนาคารชั้นนำของโลก และเหนือกว่าธนาคารอื่นในประเทศ 3-5 ปี

Trade Innovation มีแนวคิดในการเป็น Bank Anywhere เพราะธนาคารกสิกรไทยได้พัฒนา Integrated Services ผ่าน 3 ช่องทางบริการเต็มรูปแบบ ได้แก่

ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ (International Trade Services Offices-ITS) เป็นศูนย์ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับเอกสารด้านการนำเข้าและส่งออก ซึ่งเมื่อลูกค้ายื่นเอกสารที่ศูนย์ ITS พนักงานจะสแกนเอกสารผ่าน Imaging Work Flow เพื่อส่งเอกสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจต่างประเทศที่ศูนย์ปฏิบัติการกลางพิจารณาและดำเนินการธุรกรรมแต่ละรายการทันที โดยไม่ต้องรอเอกสารต้นฉบับ ทำให้การพิจารณาดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 2-3 วัน เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง

Trade Innovation หน้า 1/2
ทั้งนี้จากเทคโนโลยีที่ธนาคารพัฒนาขึ้นจะช่วยให้การเปิดศูนย์ ITS ทำได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถเลือกเปิดในพื้นที่ใกล้กับธุรกิจลูกค้า โดยธนาคารกสิกรไทยมีแผนจะเปิดศูนย์ ITS เป็น 50 แห่งในสิ้นปี 2550 ซึ่งจะเป็นธนาคารที่มีศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศมากที่สุด พร้อมให้บริการในรัศมี 10-20 กิโลเมตรจากย่านธุรกิจที่มีลูกค้าธุรกิจระหว่างประเทศอยู่หนาแน่น และลูกค้าสามารถเลือกใช้ศูนย์ ITS ศูนย์ใดก็ได้ ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่มีการควบคุมเวลาและคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากลทุกแห่ง รวมทั้งมีแผนที่จะนำอุปกรณ์ไปตั้งในสำนักงานของลูกค้าที่มีปริมาณธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศจำนวนมากในแต่ละวัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมจากบริษัทของตนเองได้โดยตรง

ผู้ชำนาญการงานให้บริการธุรกิจต่างประเทศ (Trade Services Specialist-TSS) เป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการธุรกิจต่างประเทศ ที่ธนาคารกสิกรไทยมอบความไว้วางใจให้เป็นผู้ชำนาญการส่วนตัวสำหรับลูกค้าแต่ละบริษัท ทำหน้าที่ดูแลรายการการทำธุรกรรมของลูกค้า ด้วยคุณภาพและเวลาตามกำหนด พร้อมติดต่อแจ้งความคืบหน้าของธุรกรรมให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าสามารถขอคำปรึกษาและ คำแนะนำด้านการค้าระหว่างประเทศได้ทุกเรื่อง รวมทั้งความเสี่ยงของประเทศคู่ค้า การบริหารจัดการของเงินตราต่างประเทศ โดยธนาคารตั้งเป้าเพิ่มผู้ชำนาญการงานให้บริการธุรกิจต่างประเทศให้ได้ 200 คน ภายในปีนี้ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอิเล็กทรอนิกส์กสิกรไทย (K-Trade Connect) เป็นการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ที่ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายการเดินทางไปศูนย์ธุรกิจต่างประเทศได้ โดยขณะนี้นำร่องให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศ การยื่นคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต และคำขอโอนเงินออกไปต่างประเทศ พร้อมบริการเสริมอื่น ๆ การตรวจสอบความคืบหน้าของธุรกรรม การเช็คอัตราแลกเปลี่ยนแบบ real time การแจ้งเตือนตามวงจรการนำเข้าและส่งออก ตลอดจนการรับรายงานโดยลูกค้าสามารถกำหนดรูปแบบ รายงานเพื่อใช้ภายในองค์การเอง

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทย มีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศอยู่ที่ 10% ตั้งเป้าหมายเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็น 25% ภายในปี 2553 และตั้งเป้าหมายมีรายได้ด้านค่าธรรมเนียมโตปีละ 30%

Trade Innovation เป็นมิติใหม่ของการให้บริการด้านธุรกิจต่างประเทศ ซึ่งจะเข้ามาแทนที่การให้บริการแบบเดิม ๆ ธนาคารกสิกรไทยได้เริ่มพัฒนา Trade Innovation มาตั้งแต่ปี 2545 โดยใช้งบประมาณ ในการพัฒนากว่า 500 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ K-Contact Center โทร.02 888 8888 กด 08