ตลาดอนุพันธ์ไทยและไต้หวันร่วมมือจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอินเด็กซ์ออปชั่น

บมจ. ตลาดอนุพันธ์ และตลาดอนุพันธ์ไต้หวัน เปิดตัวโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอินเด็กซ์ออปชั่น ก้าวแรกของความร่วมมือ ภายใต้เอ็มโอยูที่ได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) (Thailand Futures Exchange: TFEX) และตลาดอนุพันธ์ไต้หวัน (Taiwan Futures Exchange: TAIFEX) จะร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง “Index Options: TAIFEX’s Experience” และ “Preparation for Index Options Trading: A Taiwan FCM’s Perspectives” ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2550 ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการอบรมนี้ นับเป็นก้าวแรกของความร่วมมือระหว่างตลาดอนุพันธ์ทั้ง 2 แห่ง หลังจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันเมื่อเดือนเมษายน 2550

โครงการสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute: TSI) และได้รับเกียรติผู้เชี่ยวชาญจากตลาดอนุพันธ์ไต้หวัน และบริษัทโบรกเกอร์อนุพันธ์ชั้นนำของไต้หวันมาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเด็กซ์ออปชั่นเป็นเครื่องมือบริหารพอร์ตลงทุนและบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ในการซื้อขาย และปัจจัยที่ทำให้อินเด็กซ์ออปชันในไต้หวันประสบความสำเร็จ รวมถึงร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแง่คิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโบรกเกอร์อนุพันธ์อีกด้วย

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “งานสัมมนานี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการอนุพันธ์ในประเทศไทย เนื่องจากผู้ลงทุนและผู้ประกอบการของเราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์และความสำเร็จของไต้หวันที่มีปริมาณการซื้อขาย Index Options สูงติดอันดับสี่ของโลก และนำมาประยุกต์ใช้ในการร่วมกันพัฒนาอินเด็กซ์ออปชั่นในตลาดอนุพันธ์ไทยต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของบริษัทโบรกเกอร์อนุพันธ์จะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรง เนื่องจากจะมีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติงาน ตลอดจนแง่คิดต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่จัดได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เพิ่มศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการนำ SET50 Index Options มาซื้อขายในไตรมาส 3 ของปีนี้”

มร. สตีฟ ซี แวง (Steve C. Wang) กรรมการผู้จัดการ ตลาดอนุพันธ์ไต้หวันกล่าวด้วยว่า “ตลาดอนุพันธ์ไต้หวันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพด้านอนุพันธ์ของไทย และโครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มของความร่วมมืออันดีระหว่างตลาดอนุพันธ์ทั้งสอง ซึ่งเชื่อว่าจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต”

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ S-E-T Call Center 0-2229-2222 หรือทางเว็บไซต์ www.tsi-thailand.orgโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

เกี่ยวกับ TAIFEX
จากข้อมูลของ Futures Industry Association (FIA) ตลาด TAIFEX มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์เป็นอันดับที่ 18 ของโลก โดยมีสินค้าหลักคือ TAIEX Options ซึ่งเป็นออปชั่นประเภทที่อ้างอิงกับดัชนีตลาดหุ้นไต้หวันและเป็นอินเด็กซ์ออปชั่นที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ปัจจุบัน TAIFEX มีสินค้าอนุพันธ์ 14 ประเภท ประกอบด้วยฟิวเจอร์และออปชั่นที่ใช้ดัชนีตลาดหุ้นไต้หวันอ้างอิง ฟิวเจอร์พันธบัตรรัฐบาล ฟิวเจอร์ดอกเบี้ยของตราสารทางการเงินอายุ 30 วัน ออปชั่นตราสารทุน รวมถึงฟิวเจอร์ทองคำ

TAIFEX ได้รุกขยายฐานผู้ลงทุนต่างประเทศและปรับตัวให้มีความเป็นสากลมากขึ้น มีการปรับกฎเกณฑ์ให้เอื้อต่อการเปิดเสรีและการลงทุนของต่างประเทศ โดยได้อนุญาตให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ไต้หวันได้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการป้องกันความเสี่ยง (non-hedging) สามารถเปิดบัญชีประเภท Omnibus Account และวางมาร์จิ้นเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ได้ด้วย หากwww.taifex.com.tw

เกี่ยวกับ TFEX
บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange PCL- TFEX) เป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย TFEX เป็นตลาดอนุพันธ์ที่มีระบบซื้อขายและชำระราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร โดยมีระบบที่พัฒนาโดย OMX Technology ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีกว่า 25 แห่งทั่วโลก

TFEX จัดให้มีการซื้อขายสินค้าประเภทแรก คือ SET50 Index Futures ในเดือนเมษายน 2549 และคาดว่าจะเปิดตัวSET50 Index Options ในไตรมาสสามปี 2550 นี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) กรุณาติดต่อฝ่ายผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจ โทร. 662-229-2758 หรือดูรายละเอียดจาก www.tfex.co.th