KPV รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบูโรเวอริทัส

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางพงษ์เพ็ญ ดำรงรัตน์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด หรือ KPV พร้อมทีมผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมกันต้อนรับ….นายธนากร ไหวนิยม ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด ในโอกาสเป็นตัวแทนของบูโรเวอริทัสฯเดินทางไปมอบการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ให้กับ KPV ท่ามกลางความยินดีของทีมผู้บริหาร พนักงานและผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงาน

“ สำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2000 ที่ KPV ได้รับเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยมาตรฐานดังกล่าวจะให้ ความสำคัญของระบบการจัดการคุณภาพในงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าที่มาใช้บริการและเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ได้สร้างงานที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมด้วยดีตลอดมา พร้อมทั้งช่วยสร้างภาพพจน์ความรับผิดชอบขององค์กรต่อพนักงาน ต่อองค์กรเองและต่อสังคมด้วย ” นางพงษ์เพ็ญกล่าวและว่า นอกจากนี้การที่ทาง KPV เลือกบูโรเวอริทัสฯให้เป็นผู้ตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐาน ก็เนื่องจากบูโรเวอริทัสฯเป็นหน่วนงานหนึ่งขององค์กรระดับโลกที่มีผลงาน มานานกว่า 180 ปี และเป็นที่เชื่อถือขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบการรับรองมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทีมงานคุณภาพ จึงทำให้การจัดทำมาตรฐานของ KPV เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 ใช้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรวิวัฒน์ และได้โอนกิจการมาเป็นรูปบริษัทชื่อว่า บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2522 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน รวม 405 ล้านบาท บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่มีผลงานในด้านงานก่อสร้างและปรับปรุง ทางหลวง สะพาน ท่าอากาศยาน ชล
ประทาน และงานสาธารณูปโภคทุกชนิด ได้ร่วมพัฒนาประเทศมาเป็นระยะเวลาเกือบ 30 ปี จนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นที่ยอมรับในวงการก่อสร้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยึดมั่นผลงานที่มีคุณภาพเป็นอุดมการณ์ตลอดมา จากผู้บริหารและคณะซึ่งประกอบด้วยบุคคลากรที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ ประสบการณ์ และคุณธรรมในวิชาชีพ จนกระทั่งในขณะนี้ได้ก้าวร่วมสู่การประสานงานระหว่างประเทศทั้งเอเซีย ยุโรป และอเมริกา และเพิ่มขยายกิจการอีกหลายบริษัทในเครือ KPV GROUP (กำแพงเพชรวิวัฒน์ กรุ๊ป)

สำหรับผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับระบบมาตรฐานต่าง ๆ และการจัดทำมาตรฐาน สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ฝ่ายการตลาด บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด โทร. 0 2-670-4800 ทุกวันในเวลาทำการ