อิออนรับเพิ่มอีกหนึ่งมาตรฐาน


by admin
06-05-2009 00:00:00

คุณอุดมเดช คงทวีเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ หรือ ISO 9001 ให้คุณมาซาโอะ มิซูโน กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Finance) แก่ลูกค้าในรูปแบบ สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ทั้งนี้เมื่อปีที่ผ่านมาอิออนได้รับการรับรองระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ หรือ ISO 27001 ด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของอิออนฯ ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทฯ มีสมาชิกที่ใช้บริการสินเชื่อประมาณ 3.03 ล้านบัญชี โดยมีสมาชิกบัตรเครดิตทั้งสิ้น 1.6 ล้านบัตร และบัตรสมาชิกที่ใช้บริการของบริษัทฯ อีก 2.9 ล้านบัตร รวมบัตรทั้งสิ้น 4.6 ล้านบัตร และมีสาขาทั้งสิ้น 80 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งติดตั้งเครื่องเบิกและชำระเงินสดอัตโนมัติ (ATMs) 353 เครื่อง ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า

เกี่ยวกับบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น
บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น เป็นองค์กรตรวจรับรองมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือสูงที่สุดในโลก และเป็นผู้นำในตลาดด้านการตรวจรับรองในประเทศไทย รวมทั้งได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับประเทศกว่า 35 ประเทศทั่วโลก โดยให้บริการตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัย และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการในการยกระดับระบบบริหารงานและกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ รวมถึงทรัพยากรบุคคลและความพร้อมทางเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ

ปัจจุบัน บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น มีเครือข่ายการดำเนินงานอยู่ทั่วโลก ให้บริการที่หลากหลายครบวงจร และประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมายในการตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาดและลูกค้าที่ต้องการบริการที่ดีกว่าและครอบคลุมมากกว่า

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter