กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ประเทศไทย

The Little Prince (เจ้าชายน้อย) โดย Antoine de Saint-Exupery

Why? เป็นหนังสือที่อ่านตั้งแต่เด็ก คุณแม่แนะนำให้อ่าน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันในวัยเยาว์และ Innovation ให้มุมมองและแนวคิดที่แตกต่างกัน ช่วยให้คนคิดนอกกรอบและสามารถนำหลักการ แนวคิด และทฤษฎีไปพัฒนาคนภายในองค์กรได้ อย่างที่โตชิบาทำ เช่นกิจกรรม Morning Talk ทุกเช้าวันจันทร์ ให้พนักงานทุกแผนกได้เสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งนิทานสำหรับเด็กแต่มีหลักทฤษฎีที่ไม่เคยตกยุคสอนผู้ใหญ่ได้เช่นกัน

“บริษัทอยู่ได้ด้วยคน และจะสู้ต่อไปได้ด้วยคน ที่คุณภาพของคน ไม่ใช่แค่ขยันอย่างเดียวแต่ต้องเป็นคนที่สร้างสรรค์”

In brief “เราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจเท่านั้น สิ่งสำคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตา”
“It is only with the heart that you can see fully;
What is essential is invisible to the eyes”

เป็นข้อความที่เป็นหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้ สิ่งสำคัญนั้นหมายถึงจินตนาการ มันอยู่นอกกรอบต้องรู้จักไปหามันมาให้ได้ ซึ่งเล่าถึงความฝันและนวัตกรรม ทำให้คนรู้จักคิดนอกกรอบ เชื่อว่าทุกคนมีจินตนาการได้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับเราดึงความฝัน (ความเป็นเจ้าชายน้อย) กลับออกมาได้หรือเปล่า เจ้าชายน้อยในตัวของแต่ละคนไม่ได้หายไปไหน มันอยู่ในตัวเราเสมออยู่กับความเป็นเด็ก แต่เหมือนว่าเราลืมไปเพราะเราเติบโตขึ้นอาจทำให้เจ้าชายน้อยเลือนหายไปจากเรา เพราะคิดว่าเรารู้มาก แต่จริงๆ เราเริ่มขีดกรอบให้กับตัวเอง เราจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่เรามองเห็น แต่เจ้าชายสอนให้เรามองเห็นทุกอย่าง ในตอนเด็กที่ทุกคนยังไม่มีกรอบ