“35 ปี โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ยิ่งห่วงใย…ยิ่งใกล้ชิด”

นายอทิธิ ทองแตง ประธานกรรมกรรบริหาร โรงพยาบาล เปาโลเมโมเรียล (คนซ้ายสุด) แถลงข่าวเปิดตัว “35 ปี โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ยิ่งห่วงใย…ยิ่งใกล้ชิด” เพื่อเปิดตัวศูนย์สุขภาพเฉพาะด้าน อันได้แก่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ทันตกรรมรวมถึง ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และที่พิเศษสุด คือบริการคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ แบบส่งถึงที่เข้าถึงกลุ่มชุมชน กระจายไปตามสวนสาธารณะ อาคารสำนักงาน และห้างสรรพสินค้า หวังให้โรงพยาบาลเปาโลฯ เป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับหนึ่งที่ใส่ใจการให้บริการ ด้านการดูแลสุขภาพ อย่างอบอุ่นดุจญาติมิตร