เอสโก ในเครือเอ็กโก – กฟฝ. ร่วมลงนามสัญญา ฝึกอบรมพนักงานการไฟฟ้าแห่งชาติซูดาน

เอสโก ในเครือเอ็กโก โดยนายรัษฎา ผ่องแผ้ว (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ (ลำดับที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา ร่วมลงนามสัญญาการฝึกอบรมให้แก่พนักงานการไฟฟ้าแห่งชาติซูดาน มูลค่ากว่า 21 ล้านบาท โดยมีนายวิศิษฎ์ อัครวิเนค (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญา

เอสโก ในเครือเอ็กโก จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการงานด้านเดินเครื่อง บำรุงรักษา วิศวกรรม และก่อสร้าง แก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงาน ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ