ช่วยกันช่วย มูลนิธิคุณากร เพื่อผู้บาดเจ็บการการงาน

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนสมทบเข้ามูลนิธิ เพื่อนำรายได้มาช่วยกิจกรรมในการฟื้นฟูผู้บาดเจ็บการการทำงาน ผู้มีใจบุญใจกุศลทั้งหลายสามารถช่วยซื้อได้ในราคา 290 / 190 บาทเท่านั้นเอง ได้ทั้งบุญ และที่สำคัญได้เสื้อพร้อมหมวกที่ให้ความปลอดภัยในมาตรฐานระดับ 3เอ็มทีเดียว เพราะมาพร้อมกับแถบสีสะท้อนแสงบนสีแดง สะท้อนแม้ในที่สว่างจ้า มาในสีสวยสดใสแดงสดไม่กลัวใคร

*** เชิญมาช่วยกันในหมู่พวกเราคนทำงานขยันขันแข็ง ร่วมกันสนับสนุนหาทุน ติดต่อด่วนนะคะ ที่ 02-260-85-77 ต่อ 302 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 3เอ็ม ประเทศไทย หรือที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ