ดีแทคได้รับไฟเขียว ก.ล.ต.

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เรียบร้อย โดยกำหนดช่วงราคาหุ้นไว้ที่ 35-42 บาท มั่นใจผลทำโรดโชว์เปิดเผยข้อมูลสร้างความเข้าใจให้นักลงทุน คาดกระแสตอบรับสูงจากการจองซื้อ 12-13 มิ.ย. ทั้ง 1,500 สาขาธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

นายซิคเว่ เบรคเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่าการนำเสนอขายหุ้นไอพีโอของดีแทคได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เรียบร้อย จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ไม่เกิน 222 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายหุ้นสามัญเดิม (จากยูคอม) ไม่เกิน 140 ล้านหุ้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 82 ล้านหุ้น จากมูลค่าที่ตราไว้ 2 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งสัดส่วนการเสนอขายให้กับนักลงทุนรายย่อยถึง 65% ของหุ้นทั้งหมด โดยทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของดีแทคในอนาคต

นักลงทุนมีสิทธิ์จองขั้นต่ำ 500 หุ้น หากจำนวนการจองหุ้นมีจำนวนเท่ากับหรือมากกว่า 1.5 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมด ก็จะทำการปิดจองในชั่วโมงถัดไป นอกจากนี้ในส่วนของพนักงานดีแทคก็มีสิทธ์จองหุ้นเช่นกัน โดยจะมีสิทธ์จองซื้อขั้นต่ำ 500 หุ้น แต่ไม่เกิน 3,000 หุ้น ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการจัดสรรหุ้น ผู้บริหารดีแทคจะไม่สามารถจองซื้อหุ้นดีแทคได้