Private Fund พันธมิตรแห่งความมั่งคั่ง

เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน สัมมนาหัวข้อ “Private Fund พันธมิตรแห่งความมั่งคั่ง” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และรายการ Executive Hard Talk ให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการลงทุนผ่านนักวางแผนมืออาชีพ และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย