ปูนอินทรี จัดการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 1)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จัดโครงการ โฟร์ฮันเดรท, บจก.“INSEE Lightweight Concrete Awards” หรือ การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาชิงแชมป์ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 40 ทีม จำนวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทฤษฎีความรู้ในงานคอนกรีตมวลเบา และเสริมสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะ ตลอดจนนำความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2550 นี้ ตั้งแต่เวลา.09.00-16.30 น.