HP Color LaserJet CP4005 เพิ่มคุณภาพงานพิมพ์เอกสารภายในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ


04-09-2007 00:00:00

เอชพีแนะนำเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet CP4005 มอบความสะดวกสบายในการทำงานสำหรับองค์กรธุรกิจให้สามารถพิมพ์งานได้ด้วยตนเองภายในสำนักงาน เพิ่มอำนาจใน การควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เอกสารมากยิ่งขึ้น เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet CP4005 ได้รับการออกแบบสำหรับสภาวะการพิมพ์ที่มีปริมาณงานพิมพ์สูง โดยสามารถพิมพ์งานปริมาณสูงสุดถึงเดือนละ 7,500 แผ่น นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบเป็นกลุ่มงานได้ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 30 แผ่น ต่อนาทีสำหรับงานพิมพ์สีเดียว และ 25 แผ่นต่อนาทีสำหรับงานพิมพ์หลายสี นอกจากนี้ มีเทคโนโลยี ImageREt ที่ช่วยเพิ่มความเที่ยงตรงและสีสันโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่สวยงามสุดประทับใจ และมาพร้อมฟังก์ชั่นการบริหารจัดการที่ง่ายต่อการใช้งาน เช่น HP Universal Print Driver HP Web Jetadmin Easy print care Access control และ MIPA

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ HP Contact Center โทรศัพท์ 0-2353-9000 ต่อ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับเอชพี
เอชพีเป็นผู้นำในการใหับริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี และโซลูชั่นครบวงจรแก่ผู้บริโภค องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานทั่วโลกโดยครอบคลุมการให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับ ใช้งานภายในบ้านและสำนักงานธุรกิจตลอดจนธุรกิจผลิตภัณฑ์ภาพและการพิมพ์ สำหรับผลประกอบการของบริษัทประจำปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 เอชพีมีรายได้รวมทั้งสิ้น 97.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเอชพี ได้ที่ http://www.hp.com