ธนาคารทหารไทยรับเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธนาคารทหารไทย (จำกัด) มหาชน เปิดเผยว่า ธนาคารทหารไทยได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ให้แก่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนรวม 2,000 ล้านบาท ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยจะเปิดรับจอซื้อต้งแต่วันที่ 10-12 กันยายน ศกนี้

นางนฤมล น้อยอ่ำ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย เปิดเผยว่า หุ้นกู้ชุดดังกล่าวมีอายุ 4 ปี นับตั้งแต่วันออก ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554 เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน โดยจะเสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ไม่กำหนดมูลค่าสูงสุดของการจองซื้อ

ผู้สนใจสามารถติดต่อจองซื้อได้ที่ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 10-12 กันยายนนี้ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาของธนาคารทั้ง 2 แห่ง

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สัญญลักษณ์ในตลาดหลักทรัพย์: LH) ดำเนินโครงการ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมีเนียม หลายระดับราคาตามความต้องการของลูกค้าภายใต้แบรนด์หลัก เช่น ลดาวัลย์ นันทวัน มัณฑนา สีวลี ชลลดา ชัยพฤกษ์ The Bangkok The Room และ The Terrace บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริส เรทติ้ง อยู่ที่ระดับ A ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุดเด่นของโครงการคือ เป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย บริษัทมีโครงการกระจายไปในทำเลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและในจังหวัดใหญ่ๆ ดังนั้นธนาคารจึงมั่นใจว่าจำนวนหุ้นกู้ดังกล่าวที่ธนาคารได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะสามารถจำหน่ายให้แก่นักลงทุนได้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด