CDGM ชู Content Management กลางงานใหญ่ TUC 2007

บริษัท ซีดีจี ไมโครซีสเต็มส์ จำกัด (CDGM) ร่วมกับ Documentum โชว์ประสิทธิภาพการทำงาน ด้าน “Content Management Solution” ที่โดดเด่นด้านการบริหารจัดการข้อมูลองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการสาธิตจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ ได้รู้จักการบริหารจัดการข้อมูลแบบศูนย์กลาง และรู้จักกับเทคนิคการทำงาน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างละเอียด ภายในงาน Thai GIS User Conference (TUC 2007) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์