บาธรูมดีไซน์ คว้า 3 รางวัลใหญ่ Prime Minister’s Export Award 2007

บายธีรศักดิ์ เบญจธนะฉัตร์ รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์อ่างน้ำวนอัจฉริยะ คว้า 3 รางวัลผู้ส่งออกดีเด่น พี เอ็ม อวอร์ด ปี 2550 เป็นครั้งแรกของธุรกิจสุขภัณฑ์ไทย สาขา 1. ผู้ส่งออกสินค้าดีเด่น (BEST EXPORTER) 2. ผู้ส่งออกสินค้าที่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง (THAI OWNED-BRAND) 3. ผู้ส่งออกที่มีการออกแบบสินค้าเป็นของตนเอง ((THAI OWNED-DESIGN) โดยรับมอบรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลลานนท์ โดยมี ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าและ ม.ล.อาภากร ภาสกร ร่วมแสดงความยินดี เมื่อเร็วๆ นี้