CDGM โชว์ความเป็นมืออาชีพด้าน ECM

บริษัท ซีดีจี ไมโครซีสเต็มส์ จำกัด (CDGM) ผู้นำด้านบิสสิเนสคอนเซาว์ติ้ง โซลูชั่น ที่ควบคู่การให้บริการแบบครบวงจร จับมือกับบริษัท อีเอ็มซี อินฟอร์เมชั่น ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมโชว์เทคโนโลยี ECM (Enterprise Content Management) ที่ช่วยสร้างความสะดวกและช่วยลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการกับระบบข้อมูล รวมถึงการเชื่อมต่อระบบ Infrastructure ภายในองค์กร ด้วยการทำงานในลักษณะ Multi-Protocol Switch และการทำ Virtual Machine ภายในงาน “EMC Forum Unplugged 2007” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์