วิสัยทัศน์เชิงธุรกิจและแผนงาน ปี 2550 ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในเครือ

ทีมผู้บริหารกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในเครือ นำโดย ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และรองผู้จัดการ ได้แก่ นงราม วงษ์วานิช วิเชฐ ตันติวานิช พันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ และผู้ช่วยผู้จัดการ สุภกิจ จิระประดิษฐกุล พร้อมด้วยโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ ปี 2551 โดยมุ่งเป็น ตลาดทุนที่ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ พร้อมพรั่งด้วยทีมงานที่มีความสามารถ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ทันสมัย และมีสภาพคล่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม