สถานฑูตอิสราเอลจัดการแสดงดนตรีเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านจิตใจแก่น้องๆในศูนย์เมอร์ซี่

สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอลจัดการแสดงดนตรีมาริมบาประกอบนิทานให้แก่เด็กๆ ในมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล หรือศูนย์เมอร์ซี่ เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านจิตใจ พร้อมสอนให้เด็กๆได้รู้จักดนตรีคลาสสิค เบื้องต้น ด้วยบทเพลง และดนตรีประกอบนิทานเรื่อง “ปีเตอร์กับหมาป่า”จากนักดนตรีชาวอิสราเอลชื่อดัง อาซาฟ รอธ และน้องร้องสาวชื่อดัง มิ้นท์ อรรถวดี จิรมณีกุล

“การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเด็กๆ เป็นสิ่งที่ทีมงานของศูนย์เมอร์ซี่ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ทีมงานได้สร้างแนวทางที่เรียบง่ายทว่าเปี่ยมประสิทธิภาพเพื่อเข้าถึงชีวิตของเด็กๆ รวมทั้งการพัฒนาชีวิตน้อยๆนี้ในทุกๆด้านให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซึ่งท่านเอกอัครราชฑูตอิสราเอลได้เห็นถึงความสำคัญในจุดนี้เช่นกัน ท่านจึงได้ดำริให้มีการแสดงดนตรีเพื่อเด็กๆขึ้น โดยคาดหวังว่าดนตรีจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนในพัฒนาด้านจิตใจอันจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กๆทุกคน” นางอุสนีย์ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ กล่าว

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)
มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) เป็นองค์กรการกุศล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 โดยคุณพ่อโจเซฟ เอช ไมเออร์ และ คุณแม่มาลินี ฉันทวโรดม เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งศูนย์เด็กปฐมวัยในชุมชนแออัด บ้านพักสำหรับเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กที่ถูกทารุณกรรมและล่วงละเมิดทางเพศ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี / เอดส์ บ้านพักสำหรับแม่และเด็กติดเชื้อเอช ไอ วี / เอดส์ ตลอดจนงานบริการชุมชน ซึ่งโครงการทั้งหมดของมูลนิธิฯ สามารถให้ความช่วยเหลือครอบคลุมชุมชนแออัดกว่า 100 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล