กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “เทศกาลวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์ ๑๒๐ ปี ไทย-ญี่ปุ่น”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์ ๑๒๐ ปี ไทย-ญี่ปุ่น” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา และเชื่อมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของ 2 ประเทศที่ครบรอบ 120 ปี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการความสัมพันธ์ 2 ราชวงศ์ ไทย-ญี่ปุ่น การแข่งขันกินข้าวปั้น กินราเม็ง กินขนมจีน และการแสดงอื่นๆ อีกมากมายที่สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นด้วยดีตลอดมา ณ บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์การค้าพารากอน เมื่อเร็ว ๆ นี้