มหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2551 ปีที่ 6

ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และกัมปนาท โลหเจริญวนิช นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากภาคตลาดทุน ร่วมพิธีเปิดงาน”มหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2551 ปีที่ 6″ ร่วมจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์