แลนดี้ โฮม แนะต้องรอบคอบก่อนตัดสินใจสร้างบ้าน

นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึง ภาพรวมของธุรกิจรับสร้างบ้านปี 2551 ว่า มีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากความชัดเจนทางด้านการเมืองที่กำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่สิ่งที่ยังน่าเป็นห่วงและต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการปรับขึ้นราคาของวัสดุ ซึ่งเป็นผลให้หลายบริษัทในธุรกิจรับสร้างบ้านมีการปรับราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ดีในภาพรวมของเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้น เพราะเชื่อว่ารัฐบาลจะมีนโยบายสนันสนุบการลงทุนให้เติบโตขึ้น

ทั้งนี้ จากการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับรูปแบบบ้านที่ต้องการ ณ ปัจจุบัน พบว่า กลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจรับสร้างบ้านจะเป็นลักษณะของครอบครัวที่ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก ซึ่งเป็นคนที่ต่างวัยกัน ดังนั้น แลนดี้ โฮม จึงมองว่านอกจากรูปแบบบ้านที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายแล้ว การออกแบบบ้านควรที่จะเน้นตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยด้วย โดยเราจะเน้นไปที่พื้นที่ใช้สอยและใช้ประโยชน์จากทุกตารางเมตรได้อย่างคุ้มค่าเป็นหลัก “สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2551 แลนดี้ โฮม มีนโยบายที่จะเน้นความคุ้มค่าของงานก่อสร้างเป็นหลัก ได้แก่ ความคุ้มค่าทางด้านราคา, วัสดุก่อสร้าง, คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญของงานก่อสร้าง ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายทางด้านความคุ้มค่า เพื่อที่จะตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคในทุกวัย พร้อมทั้งขยายสาขาเพื่อการให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมาย ด้วยมาตรฐานบริการเดียวกัน”

เกี่ยวกับปัญหาที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทรับสร้างบ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเชื่อว่ายังมีอยู่มากในปัจจุบัน ดังนั้น นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้แนะถึงสิ่งที่ผู้ต้องการสร้างบ้านควรพึงระวังก่อนตัดสินใจใช้บริการ “การเลือกบริษัทรับสร้างบ้านอยากให้กลุ่มลูกค้ามีความเข้าใจในธุรกิจรับสร้างบ้านมากยิ่งขึ้น และรู้จักเลือกใช้บริการกับบริษัทที่น่าเชื่อถือ เพื่อลดปัญหาการทิ้งงานก่อสร้างที่มีมากในปัจจุบัน โดยมีวิธีการพิจารณาบริษัทรับสร้างบ้าน โดยดูที่ทุนจดทะเบียนเพื่อประเมินความมั่นคงและแข็งแกร่งของบริษัทฯ ซึ่งน้อยรายจะให้ความสำคัญ อย่างแลนดี้โฮม เรามีทุนจดทะเบียนที่ 140 ล้านบาท ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้เมื่อใช้บริการของเรา นอกจากนี้ บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และนวัตกรรมการก่อสร้าง แบบบ้านที่หลากหลายครบทั้ง Design และ Function ทีมบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ หากลูกค้าพร้อมที่จะสร้างบ้าน อยากให้รีบตัดสินใจ เพราะราคาวัสดุจะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงการปรับตัวของราคาการก่อสร้างที่ตามมาด้วย”