ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต น้อมรำลึก พระพี่นางเธอฯ

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับบริษัทซีเอ็ม ออการ์ไนเซอร์ จำกัด จัดสร้างภาพยนตร์ม่านน้ำพุเรื่อง “น้อมรำลึก พระพี่นางเธอฯ” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยนำเสนอเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและการเจริญสัมพันธภาพระหว่างประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวได้รู้สึกประทับใจในพระราชประวัติอันงดงาม ซึ่งจะจารึกไว้อยู่ในหัวใจพสกนิกรชาวไทยไม่รู้ลืม สำหรับภาพยนตร์ม่านน้ำเรื่องดังกล่าว จะจัดฉายให้ชมฟรีเป็นประจำทุกวันรวม 2 รอบคือ รอบ 19.00 น. และรอบ 21.00 น. นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ โดยจะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและควรค่าแก่การศึกษามากมายผ่านวิดีทัศน์อาทิ พระประวัติ พระกรณียกิจ ตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ เป็นต้น

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมงานพิธีเปิดภาพยนตร์ม่านน้ำพุเรื่อง“น้อมรำลึก พระพี่นางเธอฯ” พร้อมชมนิทรรศการได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 19.00 น. ณ โซนเดอะพอร์ท ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต