นิโอ ทาร์เก็ต รุกบริการพีอาร์เฉพาะกลุ่ม รับเทรนด์ใหม่ ซีเอ็มอาร์


06-02-2008 00:00:00

นิโอ ทาร์เก็ต ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์สัญชาติไทยชั้นแนวหน้า สร้างความแตกต่าง ด้วยงานประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงเฉพาะกลุ่ม Stakeholder ต่างๆ เพื่อตอบรับเทรนด์การมีส่วนร่วมของลูกค้าและชุมชนที่นับวันจะยิ่งทวีความสำคัญ ในยุคที่ประชาชนต้องการร่วมตัดสินใจเองในเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเอง

นางวรรณี ลีลาเวชบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด เปิดเผยว่า “แม้ธุรกิจโดยรวมในช่วงที่ผ่านมาชะลอตัวจากปัจจัยเศรษฐกิจ และการเมืองในประเทศ แต่ธุรกิจที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์กลับมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปีในอัตราเฉลี่ย 10 – 15 % อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ ยังเน้นไปที่การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน มากกว่าการประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง”

แนวโน้มการประชาสัมพันธ์จากนี้ไป จะเริ่มหันมาเจาะเข้าถึงแต่ละกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ตามกระแสซีเอ็มอาร์ (Customers Managed Relationship) เนื่องจาก ประชาชนในสังคมต้องการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเขา ทั้งเรื่องการเมือง กิจกรรมในชุมชน ตลอดจนกิจกรรมการการตลาดที่ผู้ขายนำเสนอให้

นางวรรณีกล่าวว่า “นิโอ ทาร์เก็ตได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มดังกล่าว จึงได้เริ่มเน้นการบริการในส่วนนี้ นอกเนือจากบริการทั่วไป โดยในปีที่ผ่านมา ได้มีบริการด้านชุมชนสัมพันธ์ (Community Managed Relations) ขึ้น ซึ่งมีลูกค้าให้ความไว้วางใจใช้บริการของเราจำนวนมากทั้งประเภทสถาบัน และบริษัทข้ามชาติ”

นอกจากนี้ บริษัทยังให้คำปรึกษาดูแลการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกให้ องค์กรหลายแห่งที่มีการทำ Re-branding หรือ Change Management ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่จะทำให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจในแบรนด์ เห็นคุณค่าและยอมรับ นำไปปฎิบัติให้เป็นรูปธรรมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

“นอกจากบริการที่แตกต่างแล้ว บริษัทยังยึดหลักการทำงานด้วย QCS (Quality, Creativity, Strategy) คือการทำงานให้ลูกค้าโดยคำนึงถึงผลที่ได้รับสูงสุด ด้วยความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์ที่แตกต่าง โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังมีทีมที่ปรึกษาทางด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ ชุมชนสัมพันธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย” นางวรรณีกล่าว

ในปี 50 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 20% ซึ่งถือเป็นระดับที่น่าพอใจ โดยมองว่าในปีนี้ธุรกิจประชาสัมพันธ์ทั้งระบบน่าจะขยายตัวต่อเนื่องอีกร้อยละ 15 จากการที่มีรัฐบาลใหม่ ที่มีการเร่งรัดการลงทุนโดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจ็ค จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนและส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต เป็นบริษัท ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร ดำเนินการมากว่า 10 ปี โดยมีความเชื่อว่า การประชาสัมพันธ์ที่ดีมีคุณภาพ ต้องมาจากทีมงานที่มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์ที่ดี

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter