อี-คอปจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

อี-คอป (e-Cop) ผู้นำในการจัดหาบริการด้านการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการบริหารความเสี่ยง ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในประเทศไทย ด้วยการจัดสัมมนาเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Info-security symposium 2008) เป็นครั้งแรกในกรุงเทพฯ โดยนับเป็นกิจกรรมแรกสำหรับปีนี้ การสัมมนาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่ตลาดในเรื่องความเสี่ยงทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางที่ครบวงจรสำหรับการเสริมสร้างระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศ

“เราเป็นบริษัทแรกที่เริ่มต้นการตรวจสอบความปลอดภัยทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงในภูมิภาคนี้ และตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา เราได้จัดพิมพ์ดัชนีด้านความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Security Index) ซึ่งระบุแนวโน้มของการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ข้อมูลข่าวกรองนี้ได้รับการเก็บรวบรวมผ่านทางเครือข่ายศูนย์บัญชาการ (Global Command Centres – GCC) ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกโดยเฉพาะ ในขณะที่รายงานส่วนใหญ่ในตลาดมาจากสหรัฐฯ หรือยุโรป ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงแนวโน้มที่แท้จริงของภูมิภาคนี้ สิ่งพิมพ์รายเดือนของอี-คอปรายงานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาและประเภทของการโจมตี พร้อมด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะระบบและช่องโหว่ที่ถูกใช้โดยแฮคเกอร์ นอกเหนือจากดัชนีรายเดือนและรายไตรมาสแล้ว อี-คอปยังได้เผยแพร่ e-Breaking News ซึ่งเป็นข้อมูลการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ส่งถึงลูกค้าในทันที โดยแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการโจมตีล่าสุดที่ GCC ตรวจพบ รวมถึงมาตรการป้องกันและวิธีการแก้ไขปัญหา” มร. ลิม กก เค็ง กรรมการผู้จัดการและรองประธานระดับภูมิภาคของอี-คอป

“สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยของข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องรับทราบแนวโน้มล่าสุดเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัย เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ตลาดในประเทศไทยได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ

ภัยคุกคามและปัญหาท้าทายในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในความพยายามของเราที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในตลาดท้องถิ่น” มร. ลิม กล่าวเพิ่มเติม

“เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและรับมือกับความท้าทายในตลาดท้องถิ่น เราได้ศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสม พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้องค์กรธุรกิจต้องจัดเก็บข้อมูลแทรฟฟิกคอมพิวเตอร์ไว้อย่างน้อย 90 วัน หรือนานกว่านั้นในกรณีพิเศษ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานสำหรับการสอบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือผู้ให้บริการที่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 500,000 บาทตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติ นอกจากนี้จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มเติมหากไม่สามารถจัดหาข้อมูลแทรฟฟิกที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินการสอบสวน ด้วยเหตุนี้ เพื่อช่วยให้บริษัทและผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อี-คอปจึงได้เปิดตัว Cyclops Enterprise Log Manager (CELM) ซึ่งใช้เทคโนโลยีเฉพาะของเรา โดยจะรองรับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแทรฟฟิกและไฟล์ล็อก (Log) ที่บันทึกโดยอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เราเชื่อมั่นว่าความรู้เฉพาะด้านของเราในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภัยคุกคามและความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยของข้อมูล” มร. ลิม กล่าวเสริม

มร. ลิม กล่าวทิ้งท้ายว่า ”ปัจจุบัน ประเทศไทยได้บังคับใช้กฎหมายและมีการปรับปรุงในเรื่องการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่องค์กรต่างๆ ไม่อาจละเลยเพิกเฉยได้ โดยจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินมาตรการที่เหมาะสม และบริษัทต่างๆ จะต้องบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยภายในองค์กรหรือใช้บริการเอาต์ซอร์สจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ด้วยการเปิดดำเนินงานในกรุงเทพฯ อี-คอปจึงอยู่ในสถานะที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอทั้งบริการเอาต์ซอร์สและโซลูชั่นเทคโนโลยี ซึ่งช่วยเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า”

ในฐานะผู้บุกเบิกในด้านนี้ อี-คอปมีศูนย์เฝ้าระวังมากที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยใช้เทคโนโลยี Cyclops Enterprise Security Management (CESM) รวมถึงระบบจัดการความปลอดภัยข้อมูล หรือที่รู้จักกันในนามมาตรฐานโลก ISO27001 และความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้ อี-คอปยังเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ด้วยความเชี่ยวชาญในเรื่องบริการเอาต์ซอร์สด้านความปลอดภัย (Managed Security Services – MSS) และประสบการณ์ที่แข็งแกร่งในการพัฒนาและควบคุมศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (Security Operations Centres – SOC) ซึ่งช่วยให้หลายๆ องค์กร รวมถึงหน่วยงานราชการ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเอาต์ซอร์สและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เทคโนโลยีของบริษัทเป็นผลมาจากความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งช่วยให้บริษัทมีข้อได้เปรียบทางด้านเทคโนโลยีที่เหนือกว่าอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากบริการเอาต์ซอร์สทางด้าน MSS แล้ว อี-คอปยังนำเสนอเทคโนโลยี Security Information and Event Management (SIEM) ซึ่งใช้ภายในองค์กรของอี-คอป เพื่อจัดหาโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง พร้อมบริการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า นอกจากนั้น ยังมีบริการ Professional Security Services (PSS) ซึ่งเป็นการให้บริการคำปรึกษาด้านความปลอดภัยข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันได้รับการตอบรับที่ดีมากจากลูกค้า

เกี่ยวกับอี-คอป
อี-คอป (e-Cop) เป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรธุรกิจและหน่วยงานราชการ โดยจัดหาชุดบริการแบบครบวงจรเพื่อระบุและรับมืออย่างมีประสิทธิภาพต่อภัยคุกคามและความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล บริการดังกล่าวได้แก่ บริการเอาต์ซอร์สสำหรับการรักษาความปลอดภัย บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี และบริการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

อี-คอปได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำและผู้สรรค์สร้างนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยทำหน้าที่ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (Security Operations Centres – SOC) หลายแห่งทั่วโลก ซึ่งทั้งหมดได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ISO/IEC 27001 และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำสำหรับการเชื่อมโยงเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ

อี-คอปมุ่งมั่นที่จะนำเสนอชุดบริการแบบครบวงจร ทั้งในส่วนของบริการรักษาความปลอดภัยและบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลมากมายในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม ลูกค้าจำนวนมากชื่นชมวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำของอี-คอป รวมทั้งบริการและโซลูชั่นที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.e-Cop.net