เอชทีซีจับมือเอแบค ดีแทค และไมโครซอฟท์ จัดสัมมนา “Wireless Relationship Communications”

ในภาพ: นายณัฐวัชร์ วรนพกุล ผู้จัดการประจำประเทศไทย เอช ที ซี (ไทยแลนด์) จำกัด (ซ้ายสุด) อาจารย์ชลิต ลิมปนะเวช คณะบดี คณะศิลปศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ที่สองซ้ายสุด) ผู้แทนจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) คุณเพชรศิริ เหลืองไพโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ขวาสุด) และนายสฤษดิ์เดช เครือสุวรรณ์ ผู้ช่วยฝ่ายธุรกิจวินโดวส์ โมบาย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Wireless Relationship Communications” เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และการสื่อสาร เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมบายเพื่องานสื่อสารและตอบสนองต่อความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่