ทีทีไอเอส จัดสัมมนาหวังแนะกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์

บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร Logistics Digest นิตยสารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออก จัดงานสัมมนาประจำปีในหัวข้อ “Logistics Outsourcing ความท้าทายของอุตสาหกรรมสมัยใหม่” บทบาทเพื่อเปิดมุมมองใหม่ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะ และเป็นแนวทางที่เสมือนเป็นอาวุธในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ โดยมี (จากซ้ายไปขวา) ดร.รจนา โกศัยยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บ.ทีทีไอเอส จก. คุณวิเชียร จงอภิรมย์สกุล กรรมการผู้จัดการ บ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จก. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสุชาติ จันทรานาคราช ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ดร.กฤษฎ์ ฉันทจิรพร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เป็นผู้ร่วมบรรยายให้ความกระจ่างในครั้งนี้