คณะผู้จัดงานสมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อก โชว์ 2008 บริจาคเพื่อเจ้าตูบที่หิวโหย

นางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) และนางสาวพรพรรณ บุลเนอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัดในฐานะตัวแทนคณะผู้จัดงานสมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อก โชว์ 2008 ร่วมบริจาคเงินอันได้จากค่าบัตรผ่าน เข้าชมงานฯ (ส่วนหนึ่ง) และจากตู้รับบริจาคตามโครงการ 1 บาท เพื่อเจ้าตูบที่หิวโหย แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยมี พระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบ