อีเลคโทรลักซ์ร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ

บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด นำทีมพนักงานกว่าร้อยชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ ณ บ้านหนองบอน อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพป่า และปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

กิจกรรมปลูกป่าที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์

เกี่ยวกับอีเลคโทรลักซ์
อีเลคโทรลักซ์ เป็นบริษัทผู้นำระดับโลกด้านการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการใช้งานในครัวเรือน และเพื่อการใช้งานอย่างมือชีพ โดยในแต่ละปีมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า 40 ล้านรายการให้กับผู้ใช้งานในกว่า 150 ประเทศ บริษัทได้เน้นยำถึงการเป็นผู้ค้นคว้านวัตกรรมใหม่ มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยได้ใช้ข้อมูลจากการทำวิจัยเพื่อให้ทราบถึงหรือมีความเข้าใจลูกค้าอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถสนองตอบต่อความต้องการจริงๆ ของผู้บริโภค และผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ของอีเลคโทรลักซ์นั้นรวมถึง ตู้เย็น เครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น และเตาหุงต้ม ภายใต้ตราสินค้าอีเลคโทรลักซ์ เออีจี-อีเลคโทรลักซ์ ซานุซซี่ ยูเรก้า และฟริจิแดร์ ในปี 2550 อีเลคโทรลักซ์มียอดขายผลิตภัณฑ์ 105 พันล้านโครเนอร์สวีเดน (หรือประมาณห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) และมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 57,000 คน โปรดเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.electrolux.com/press