นักศึกษาคนเก่งของไทย แสดงความสามารถในงานผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 9 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นายดล สืบสันติกุล นักศึกษาโครงการหลักสูตรพิเศษเทคโนโลยีการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ใน 4 นักศึกษาตัวแทนจากประเทศไทย ที่เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 9 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมซักถามและแสดงวิสัยทัศน์ ร่วมกับวิทยากรซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอินโดนีเชีย ในงานประชุมอภิปรายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงานประชุมอภิปรายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ สำหรับนักศึกษาอีก 3 คน ได้แก่ นางสาวเกวลิน โลวะจินังกูร วิชาเอกชีวะการแพทย์ คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นายศิริศิลป์ กองศิลป์ วิชาเอกซอฟต์แวร์และความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาวอรพิน เนื่องแก้ว สาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมในงานนี้เช่นกัน