กสิกรไทยผนึกพันธมิตร เสริมบริการลดต้นทุนให้ผู้ส่งออก

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด ลงนามในสัญญาความร่วมมือการรับเอกสารการขนส่งทางทะเลระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bill of Lading Print หรือ e-B/L) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสามารถพิมพ์เอกสาร B/L ได้เองผ่านระบบออนไลน์ที่บริษัท โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปรับเอกสารที่บริษัทผู้รับขนส่ง และมั่นใจได้ว่าเป็นเอกสารที่ได้รับการยอมรับจากทางธนาคาร ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ เมื่อเร็ว ๆ นี้