สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล เชิญชวนคุณหนูๆร่วมอนุรักษ์ท้องทะเล ในโครงการแข่งขันวาดภาพ ระบายสี

สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล อุทยานสัตว์น้ำระดับมาตรฐานโลกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชิญชวนคุณหนูๆที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพระบายสีและจัดบอร์ดในหัวข้อ “มาอนุรักษ์ทะเลกันเถอะ” (Help the Ocean) โดยมุ่งหวังที่จะสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนธรรมชาติให้แก่เยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทะเล รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาโลกร้อน สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายทั้ง 3 ทีม จะได้ร่วมผจญภัยข้ามคืนที่ สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล เป็นเวลาหนึ่งคืน และยังมีโอกาสได้ไปร่วมกันทำอนุรักษ์ท้องทะเลจังหวัดชลบุรี ในกิจกรรม “มาอนุรักษ์ทะเลกันเถอะ” รวมมูลค่าทั้งสิ้น 300,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.siamoceanworld.co.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2551