กลุ่มเชียร์ เชื่อมั่น ไทยฮา เติบโตแกร่ง ซื้อหุ้น "KASET"เพิ่ม 4 ล้านหุ้น


by admin
09-09-2008 00:00:00

บริษัทเชียร์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเพื่อการลงทุนชื่อดัง ประกาศซื้อหุ้นจำนวน 4 ล้านหุ้นของบริษัทไทยฮา จำกัด (มหาชน) เจ้าของผลิตภัณฑ์ตราเกษตร เพื่อรักษาสัดส่วนของการถือครองหุ้นมากกว่า 50% เอาไว้

นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม รองประธานกรรมการบริหารบริษัทเชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด อธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท ไทยฮา ว่า" ทางบริษัทพิจารณาแล้วเล็งเห็นว่าการซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นการลงทุนที่ดี เพราะไทยฮาเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีศักยภาพการเติบโตสูง"

เดิมทีบริษัทเชียร์ (ประเทศไทย) มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่รวมทั้งสิ้น 50.06% การประกาศซื้อหุ้นเพิ่มเติมก่อนหน้านี้อีก 4 ล้านหุ้นในครั้งนี้ จะทำให้เชียร์ครองสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มเติมขึ้นเป็น 54.06%

ทั้งนี้ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่มีผลประกอบการดีเยี่ยมในช่วงครึ่งปีแรก โดยมีกำไรสุทธิ 90.17 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีที่แล้ว 2,812% ทางบริษัทได้เปิดเผยว่า ไทยฮามีแผนที่จะเพิ่มกำลังผลิตของสินค้าไลน์ต่างๆ ขึ้นอีกรวมเป็นมูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรตามเป้าหมายรายได้ประจำปี 2551 ที่วางไว้รวมเป็นเงิน 2,250 ล้านบาท

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter