สัมมนา "จัดพอร์ตให้ปลอดภัย… ยิ้มรับวัยเกษียณ"

โครงการ Money Channel & Money & Wealth Family จัดสัมมนา “จัดพอร์ตให้ปลอดภัย … ยิ้มรับวัยเกษียณ” เพื่อผลักดันการสร้างสังคมการออมและการลงทุนอย่างมีคุณภาพ เพื่อความมั่งคั่งในระยะยาวแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้สนใจทั่วไป โดยเชิญนักวิเคราะห์ชั้นนำร่วมสัมมนา อาทิ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) สุวภา เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการสายงาน Corporate Finance และผลิตภัณฑ์การลงทุน บล.ธนชาต วิน พรหมแพทย์, CFA ผู้จัดการกองทุน สำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม และน.พ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารเครือบริษัท บัลวี – ศูนย์ธรรมชาติบำบัด ดำเนินรายการโดย ชนิดา ประสมสุข พิธีกรสถานีโทรทัศน์ Money Channel เมื่อเร็ว ๆ นี้