"เดลต้า"ชูจุดเด่นปลอดภัยจากสารต้องห้าม ผ่านการรับรอง HSPM จากบูโรเวอริทัสฯ


by admin
29-10-2008 00:00:00

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ( ประเทศไทย ) จำกัด โดยนายอุดมเดช คงทวีเลิศ กรรมการผู้จัดการ ร่วมเป็นเกียรติพร้อมมอบใบรับรองระบบมาตรฐาน HSPM (Hazard substance process management : ระบบการบริหารจัดการสารต้องห้าม) ให้กับบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีนายวิชัย ศักด์สุริยา Operation Director PSBG เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางความยินดีของทีมบริหารอาทิเช่นนายสตีฟ ไช่ PSBG Plant Manager และนายวิชาญ พิณเสนาะ PSBG admin csr/eicc และทีมงานจำนวนมาก ณ ห้องประชุมของบริษัท

มาตรฐาน HSPM (Hazard substance process management ) ระบบการบริหารจัดการสารต้องห้าม หรือที่รู้จักในอีกชื่อคือมาตรฐาน IECQ / IEC ซึ่งมาตรฐานนี้กำหนดโดยสถาบัน IEC และถือเป็นมาตรฐานสำคัญสำหรับการรับรองด้านการควบคุมสารที่เป็นอันตรายหรือสารพิษที่มีผลต่อผู้บริโภคในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยในประเทศไทยยังใช้การควบคุมโดยความสมัครใจและยังไม่มีกฎหมายบังคับหรือการประกาศใช้อย่างเป็นทางการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ผลิต แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยหลายชนิดที่ต้องการส่งออกไปยังประเทศในแถบยุโรป อเมริกาและจีน ทำให้สินค้าไทยจำเป็นต้องถูกบังคับให้มีการทดสอบและรับรองตามกฎของ RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและมาตรฐานการส่งออกที่มีผลต่อการส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศ โดย HSPM จะครอบคลุมการตรวจสอบสารอันตรายซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 6 ชนิด อาทิ ตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม เฮ็กซาวาแลนโครเมียม Polybrominated biphenyls (PBB) และ Polybrominated diphenyl Ethers (PBDE) การที่บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน HSPM จึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า พนักงานและสังคมอย่างแท้จริง

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537 ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้าชั้นนำของโลกและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมระบายความร้อน อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) แม่เหล็กไฟฟ้าและโซลินอยด์ เพาเวอร์ซัพพลายส์ เพื่อการใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (Networking) เครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC-DC converter) อแดปเตอร์ รวมไปถึงระบบกำลังไฟที่ใช้กับอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น ปัจจุบันมีโรงงานผลิต 2แห่งในไทย ได้แก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการและนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว จ.ฉะเชิงเทรา และจากการที่บริษัทฯได้มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจอย่างจริงจังทั้งทางด้านการผลิต การจัดจำหน่าย รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าไปยังภาคพื้นยุโรปและเอเชียใต้ จึงทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจจัดตั้งโรงงานขึ้นอีก 2 แห่ง คือที่สโลวาเกีย 1 แห่งและที่อินเดีย 1 แห่ง ซึ่งโรงงานทั้ง 2 แห่งนี้จัดได้ว่าตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ที่สามารถเอื้อต่อการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดยุโรปและเอเชียใต้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทฯยังจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สำคัญรวม 8 แห่งคือที่เมือง Soest และ Teningen ในประเทศเยอรมัน ที่เมือง Tucson สหรัฐอเมริกา ที่กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่บูชาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ประเทศอินเดีย ที่เมืองหังโจว ประเทศจีนและประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ผลิตในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริโภคซึ่งล้วนเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลก อันได้แก่ HPQ, CISCO, Motorola, IBM, Black & Decker, Sun Microsystems, Phoenix, และอื่นๆ

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter