สัมมนา Thailand ICT Management Forum


19-01-2009 00:00:00

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITMG) ร่วมกับ NECTEC, Software Park Thailand และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา “Thailand ICT Management Forum” ในวันพฤหัสที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม บี ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล เวิลด์

ภายในงานมีหัวข้อการอภิปรายที่น่าสนใจ ประกอบด้วย Crisis is Opportunity (พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส): โดย คุณบัญฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), Does Innovation Management Matter? : โดย คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), CIO Survival Kits: โดยคุณธีรนันท์ ศรีหงส์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ดร.ประสบโชค ประมงกิจ National Technology Director บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, Make Agility Happen: Hype or Thrive: คุณประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน), ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี Chief Technology Officer บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด และ Connecting with Your Customers: Let’s Get Real with IT: โดย คุณศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Principal Consultant , The BrandBeing Consultant Co.,Ltd. และผู้บริหารจาก IBM และ Thomson Reuters

นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธนิทรรศการนำเสนอความรู้ ความทันสมัย การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยจากหลากหลายองค์กรด้าน IT อาทิ DTAC, Microsoft, SamartTelcoms และ Oracle รวมทั้งมีพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการไอซีทีที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ในโครงการ “Thailand ICT Excellence Awards 2008” ติดต่อสำรองที่นั่งที่ฝ่ายบริการลูกค้า สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2718-5601-4 หรือ 02-319-7675-8 ต่อ 103, 110, 183, 212 โทรสาร 0-2319-5666 หรือ http://www.tma.or.th/default.aspx?tabid=2879&language=th-TH