กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือกับท่าอากาศยานไทย แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวในการนำสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ: นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานในพิธีเปิดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว และมอบหนังสือขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติโดยนางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพย์ สินทางปัญญา กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดเผยว่าการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ในครั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร มาตรา 86 ที่กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน โดยต้องให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบกับประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปบางประเทศได้แก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการลงโทษแก่ผู้นำเข้าถือเข้าไป หรือส่งออก ด้วยอัตราโทษที่สูง ซึ่งการตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ถือเป็นมาตรการด้านการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประการหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และแรงกดดันทางการค้าจาก ประเทศคู่ค้าได้

“ความตกลงการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือใน การแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมิให้ซื้อสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา นำเข้า ถือเข้า หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นมาตรการด้าน การป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศใน การถูกดำเนินคดีอาญาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ต่างประเทศได้รับรู้ว่าประเทศไทยให้ความสำคัญในการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” นายอลงกรณ์กล่าว

นายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่าการนำสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าเข้าไปในยุโรปนั้น มีโทษที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ประเทศฝรั่งเศสมีโทษสูงสุดคือจำคุก 3 ปี และโทษปรับสูงสุด 300,000 ยูโร (ประมาณ 14,100,000 บาท คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 47 บาท : 1 ยูโร) และประเทศอิตาลีมีโทษปรับสูงสุด 10,000 ยูโร (470,000 บาท คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 47 บาท: 1 ยูโร)