สสปน. จัดสัมมนาผู้ประกอบการไมซ์ หารือ “กรีน มีตติ้ง”

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. คิกออฟโครงการ กรีน มีตติ้ง (Green Meetings)หรือการจัดประชุมสัมมนาและการจัดงานแสดงสินค้าแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดงานสัมมนา “Green Meetings: Advancing the Future of MICE” โดยเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ หรือการจัดประชุมสัมมนา และการจัดงานแสดงสินค้า (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions –MICE) กว่า 100 บริษัท เข้าร่วมงานสัมมนาพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ โดย สสปน. ได้จัดทำคู่มือแนวการปฏิบัติที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Meetings Guideline) สำหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ เพื่อนำไปปฏิบัติ

ในการสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมให้ความรู้อาทิ ลอเรียนท์ ไวท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและนายกสมาคมด้านการประชุมและการจัดงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ เอจีเอ็ม (Association for Green Meetings & Events) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.ไชยยศ บุญญากิจ รองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คุณภราเดช พยัฆวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิใบไม้เขียว คุณพงา วรรธนะกุล กรรมการผู้จัดการ รอยัล คลิฟท์ บีช รีสอร์ท และศูนย์การประชุมพีช (PEACH) คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ สสปน.

สสปน. ได้เตรียมการสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ อาทิ การให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ การส่งเสริมด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ การมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การเป็นศูนย์กลางในการจับคู่เจรจาทางธุรกิจให้แก่หน่วยงานที่มองหาผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานกรีน มีทติ้ง เป็นต้น เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและลดค่าใช่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในภาพรวมให้สามารถแข่งขันได้บนเวทีนานาชาติ