ล้ำค่ามรดกไทย บันทึกไว้ในดวงแสตมป์

ไปรษณีย์ไทยร่วมส่งเสริมให้คนไทยเห็นคุณค่าและหวงแหนศิลปะของชาติ พร้อมเปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2552 นำภาพปราสาทประธาน จาก 4 ปราสาทหิน มรดกอารยธรรมไทยอันทรงคุณค่าจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันมาอวดโฉมบนแสตมป์ กล่าวคือ ภาพ ปราสาทตาเมือน ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด จ.สุรินทร์ ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และภาพปราสาทสด๊กก๊อกธม โบราณสถานสำคัญใน จ.สระแก้ว โดยบรรจงจัดองค์ประกอบภาพอย่างลงตัว สีสันงามสง่าสมค่าอารยธรรมไทย วางจำหน่ายราคาดวงละ 3 บาท ชีทที่ระลึกราคา 20 บาท ซองวันแรกจำหน่าย 22 บาท ผู้สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2552 ณ ปณ. ทั่วประเทศ

อนึ่ง“ปราสาทประธาน” จาก 4 ปราสาทหิน ที่ไปรษณีย์ไทยนำมาพิมพ์บนแสตมป์นั้น ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญและมีความสวยงามที่สุดของปราสาท เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพสูงสุด โดยปราสาทประธานตั้งอยู่ในส่วนที่เป็นศูนย์กลางของผังปราสาทและยกพื้นสูงตระหง่านโดดเด่น อันหมายถึงการเป็นแกนกลางจักรวาลนั่นเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร โทร. 0 2831 3856